컨텐츠 바로기기

Thành tựu

Giao lưu nhân sự

Dự án giao lưu nhân lực ngoài nước

 • □ Mời nhân sự người nước ngoài
  Mời nhân sự người nước ngoài
  Thời kỳ Họ và tên Cơ quan trực thuộc Chức vụ
  Tháng 3/2009 Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội Bí thư Thành ủy
  Tháng 11/2009 Huỳnh Đảm
  và 9 người khác
  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch
  và những quan chức khác
  Tháng 12/2009 Đoàn đại biểu Bí thư Đảng ủy địa phương
  Hoàng Văn Châu Đại học Ngoại thương Việt Nam Hiệu trưởng và 2 người khác
  Tháng 7/2010 Đỗ Hải Nam Viện Khoa học xã hội Việt Nam Viện trưởng và 8 người khác
  Tháng 12/2010 Nguyễn Văn Nam Đại học Kinh tế Quốc dân Hiệu trưởng và 2 người khác
  Tháng 6/2011 Huỳnh Ngọc Sơn Quốc hội Việt Nam Phó Chủ tịch
  Tháng 9/2012 Tạ Ngọc Tấn Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Giám đốc (Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)
  Tháng 9/2012 Bùi Phương Đình Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
  Trung tâm Lãnh đạo học và Nghiên cứu chính sách
  Phó viện trưởng
  Tháng 9/2012 Hoàng Anh Hoàng Học viện Chính trị - Quốc gia  Hồ Chí Minh Phó Bí thư
  Tháng 9/2012 Tường Duy Kiên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế
  Tháng 8/2013 Nguyễn Thiện Nhân Việt Nam Phó Thủ tướng Chính phủ
 • □ Dự án giao lưu định hướng tương lai Hàn- Việt
  □ Dự án giao lưu định hướng tương lai Hàn- Việt
  Thời kỳ Họ và tên Cơ quan Chức vụ
  Tháng 6/2011 Huỳnh Ngọc Sơn Quốc hội Việt Nam Phó Chủ tịch
  Ngô Đức Mạnh Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban
  Nguyễn Kim Khoa Ủy ban Quốc phòng – An ninh Quốc hội Việt Nam
  Hồ Trọng Ngũ Đại biểu Quốc hội Việt Nam Ủy ban Quốc phòng – An ninh
  Nguyễn Quy Nhơn
  Ngô Văn Hùng
  Đoàn Văn Tường Quốc hội Việt Nam Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam
  Phùng Trung Kiên Vụ đối ngoại, Văn phòng Quốc hội Việt Nam  Chuyên viên
  Phạm Kiều Linh
  Đặng Văn Thi Quốc hội Việt Nam Cảnh vệ của Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam
 • □ Mạng lưới kinh tế thương mại Hàn-Việt
  □ Mạng lưới kinh tế thương mại Hàn-Việt
  Thời kỳ Họ và tên Cơ quan Chức vụ
  4.2011
  (Lần 1: Lĩnh vực kinh tế và thương mại)
  Nguyễn Văn Bộ Bộ Tài chính Cục trưởng
  Hoàng Việt Cường Phó Cục trưởng
  Lê Ngọc Đình Bộ Ngoại giao
  Nguyễn Công Dương Ngân hàng Trung Ương
  Nguyễn Thị Hoàng Thủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục trưởng
  Đỗ Xuân Hà Bộ Công Thương Phó Cục trưởng
  Lại Xuân Hoàng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  6.2011
  (Lần 2: Lĩnh vực xây dựng)
  Đỗ Viết Chiến Cục Phát triển đô thị Phó Cục trưởng
  Phạm Thị Hồng My Cục kế hoạch chiến lược đô thị
  Nguyễn Gia Chính Vụ pháp chế Phó Vụ trưởng
  Trần Hồng Mai Sở kế hoạch xây dựng Giám đốc
  Nguyễn Thị Minh Hạnh Phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị Phó phòng
  Nguyễn Đăng Quang Tập đoàn Tư vấn xây dựng Phó giám đốc
  Nguyễn Thanh Bình Giám đốc
  Dương Kim Dung Hiệp hội bất động sản Việt Nam Giám đốc
  5.2012
  (Lần 1: Lĩnh vực công nghiệp/ doanh nghiệp vừa và nhỏ)
  Hồ Sỹ Hùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)
  Viện hàn lâm phát triển giáo dục (AED)
  Cục trưởng
  Nguyễn Hoa Cương Phó Cục trưởng
  Lê Văn Khương Trưởng phòng Phòng Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Trần Thái Hòa Nhân viên Trung tâm phía nam AED
  Nguyễn Thị Bé
  Hà Quỳnh Nga Nhân viên Ban quản lý đầu tư doanh nghiệp
  Dong Keon, Lee Chuyên gia tuyển chọn nhân lực
  Lê Hồng Nhung Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) Cán bộ cao cấp Cục tổ chức lao động
  Nguyễn Hòa Bình Bộ Tài chính (MOF) Nhân viên cao cấp Sở tài chính doanh nghiệp
  Phạm Thị Mai Lan Nhân viên Sở tài chính doanh nghiệp
  Nguyễn Thị Thu Thủy Văn phòng Chính phủ (Government Office) Nhân viên Ban đổi mới quản lí doanh nghiệp
  Tháng 6/2012
  (Lần 2: Lĩnh vực đất đai thổ nhưỡng)
  Phạm Đình Cường Cục Quản lí Công sản Cục trưởng
  Lê Ngọc Khoa Phó Vụ trưởng
  Trần Diệu An Trưởng phòng
  Chu Thị Thủy Chung Phòng Hành chính tổng hợp,  Cục Quản lí công sản Phó Chánh văn phòng
  Nguyễn Thị Lan Phương Cục Quản lí công sản
  Nguyễn Thị Phương Hảo Phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản Trưởng phòng
  Nguyễn Hoài Đức Phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản Phó Chánh văn phòng
  Lê Thị Ngọc Lan Phòng tài sản xác lập sở hữu nhà nước Chuyên viên
  Trần Nguyên Thiện
  Nguyễn Hòa Tổng cục quản lí đất đai, Tổng Công ty Cổ phần Đền bù Giải tỏa Giám đốc
  Trần Quốc Thức Trưởng phòng Chính sách bồi thường
  Nguyễn Thị Ái Sa Chuyên viên
  Tháng 6/2012
  (Lần 3: Lĩnh vực quan hệ song phương)
  Nguyễn Khắc Định Văn phòng Chính phủ Phó chủ nhiệm
  Đặng Xuân Hoan Văn phòng Phó Thủ tướng Chính phủ Trợ lý
  Nguyễn Tiến Dũng Văn phòng Chính phủ, Vụ Tổ chức cán bộ Vụ trưởng
  Chu Đức Nhuận Văn phòng Chính phủ, Vụ Khoa giáo - Văn xã Vụ trưởng
  Bùi Huy Hùng Văn phòng chính phủ
  Vũ Tiến Đạt Văn phòng chính phủ, Vụ Kinh tế ngành Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng
  Vũ Văn Huệ Văn phòng chính phủ, Vụ địa phương Vụ trưởng
  Nguyen Thi Xa Văn phòng chính phủ, Vụ Tổ chức cán bộ Phó Vụ trưởng
  Nguyễn Quốc Hùng Văn phòng chính phủ, Vụ Quan hệ quốc tế
  Lê Tuấn Dũng Văn phòng chính phủ, Vụ Kinh tế tổng hợp
  Le Thanh Bình
  Nguyễn Thị Thủy Văn phòng chính phủ, Vụ Văn thư Hành chính
  Nguyễn Nguyên Dũng Văn phòng chính phủ, Cục kiểm soát thủ tục hành chính
  Thái Hiền Lương Văn phòng chính phủ, Cục Hành chính - Quản trị Cục trưởng
  Trần Đức Dục Văn phòng chính phủ, Cục Quản trị Hàm Vụ phó
  Nguyễn Hồng Chi Văn phòng chính phủ, Vụ Quan hệ quốc tế Chuyên viên
  Võ Văn Vinh Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ địa phương III Phó Vụ trưởng
  Bùi Trường Giang Văn phòng Chủ tịch nước,  Vụ Tổng hợp Vụ trưởng
  Vũ Ngọc Tuấn Quốc hội, Vụ Kế hoạch - Tài chính Phó Vụ trưởng
  Nguyễn Duy Hồng Bộ Công an
  Park Noh Wan Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Tham tán công sứ
  4.2013
  (Lần 1: Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn)
  Tô Việt Châu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ hợp tác quốc tế Phó Vụ trưởng
  Nguyễn Hữu Rong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Thái Bình Giám đốc Sở
  Lê Văn Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Lâm Đồng
  Phan Trọng Hổ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Bình Định
  Nguyễn Hữu Sơn Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Quốc gia Cục trưởng
  Phạm Tiến Dũng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban kiểm dịch đặc biệt Trưởng ban
  Nguyễn Quốc Anh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm quản lý tàu thuyền Giám đốc trung tâm
  Nguyễn Văn Việt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế Trưởng ban
  Vũ Thị Hoài Thu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trưởng ban
  Nguyễn Bá Sướng Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội Giám đốc trung tâm
  Nguyễn Thu Hằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ hợp tác quốc tế Chuyên viên
  Nguyễn Thị Kim Ngân Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Phòng xúc tiến thương mại. Trưởng phòng
  Lưu Thị Hồng Tường Công ty hợp tác nông nghiệp Hưng Trung Việt Giám đốc đại diện
  Đoàn Thu Hà Công ty xuất nhập khẩu gia công thủy sản Hải Phòng, Phòng xúc tiến thương mại Phó giám đốc
  Tháng 10/2013
  (Lần 2:Lĩnh vực năng lượng)
  Lê Dương Quang Bộ Công Thương Thứ trưởng
  Phạm Mạnh Thắng Bộ Công Thương, Tổng cục Năng lượng Tổng Cục trưởng
  Phạm Thanh Tùng Bộ Công thương, Tổng Cục năng lượng, Vụ Hợp tác quốc tế Vụ trưởng
  Nguyễn Chiến Thắng Tập đoàn Than-Khoáng sản Phó Tổng giám đốc
  Nguyễn Chí Quang Cục Khoa học kỹ thuật Phó cục trưởng
  Đinh Quang Tri Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phó Tổng giám đốc
  Lương Thị Ân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quan hệ quốc tế Phó trưởng ban
  Nguyễn Xuân Nam Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Tài chính - Kế toán Trưởng ban
  Hoàng Phương Nhân viên
  Hoàng Tiến Dũng Viện Năng lượng Viện trưởng
 • □ Đăng cai diễn đàn hợp tác Hàn Quốc- Asean
  □ Đăng cai diễn đàn hợp tác Hàn Quốc- Asean
  Số lần Thời kỳ Địa điểm Cơ quan chủ quản Số người tham gia
  Lần 4 11~13.11.2009 KuaLa Lumpur
  Malaysia
  Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc
  Malaysia (ISIS)
  Hàn Quốc 20
  Asean 36
  (Việt Nam 1)
  Lần 5 17~18.12.2010 Hua Hin
  Thái Lan
  Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc
  Thái Lan (ISIS)
  Hàn Quốc 21
  Asean 26
  (Việt Nam 1)
  Lần 6 2~3.12.2011 Singapore Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc
  Trung tâm Asean, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore
  Hàn Quốc 27
  Asean 32
  (Việt Nam 1)
  Lần 7 29~30.8.2012 Hà Nội
  Việt Nam
  Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc
  Đại học Seoul/Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  Hàn Quốc 15
  Asean 15
  (Việt Nam 8)
 • □ Dự án tài trợ Viện nghiên cứu chính sách ngoài nước
  □ Dự án tài trợ Viện nghiên cứu chính sách ngoài nước
  Năm Tên dự án
  2009 Phương án xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới
  2010 Phát triển kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc; Đề xuất liên quan đến Bắc Triều Tiên
  2011 Gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc: Sự thật và Số liệu
  Transnational Families in the Republic of Korea: Facts and Figures