컨텐츠 바로기기

Hàn Quốc học

Kế hoạch dự án năm 2013

Trường đại học và cơ quan được hỗ trợ
Phân loại Tên đơn vị dự án
(Đối tượng tài trợ)
Nội dung dự án (Nội dung tài trợ)
Hàn Quốc học ◦KF Global E-School ◦ Cung cấp bài giảng E-School chuyên ngành Hàn Quốc học cho các trường đại học Việt Nam: Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ
- ĐHQG Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
◦Đại học Đà Lạt ◦ Phái cử giảng viên thỉnh giảng tiếng Hàn Quốc
◦Chương trình học bổng nghiên cứu tại Hàn Quốc ◦Nguyễn Thị Thu Hường- Giảng viên ngành Hàn Quốc học - Khoa Đông phương học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (03.2011)
◦Học bổng tiếng Hàn Quốc ◦Lê Thị Thủy Oanh
- Giảng viên Trung tâm Hàn Quốc học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh (3.2013 ~ 11.2013, 3.2013~11.2013, hiện đang theo học )

◦ Lê Minh Sơn - Giảng viên Tiếng Hàn Quốc - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
(Thời gian học tập nghiên cứu: 3.2013 ~ 8.2013)

◦ Phan Hoàng My Thương
- Giảng viên Tiếng Hàn Quốc - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế


(Thời gian học tập nghiên cứu: 3.2013 ~ 8.2013)
◦Học bổng dành cho học viên cao học chuyên ngành Hàn Quốc học ◦Trường đại học liên kết: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
- Mỗi trường 03 thạc sĩ, 02 tiến sĩ
- Dự định hoàn thành việc tuyển chọn lần cuối vào cuối tháng 11.

◦Giảng viên thuộc một nước đang phát triển: Đỗ Ngọc Luyến
- Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn –ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trường Đại học trực thuộc: Đại học Yonsei - 5 học kỳ cho Chương trình Tiến sĩ Khoa Ngữ Văn

(Thời gian học tập nghiên cứu : Từ 9.2010 đến 8.2014)
◦Chương trình học bổng KF Asean ◦ Trường đại học liên kết: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn -ĐHQG Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn –ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

◦ Vận hành quỹ Hội Hàn Quốc học Đông Nam Á (Korean Studies Association of Southeast Asia)

◦ Tài trợ học bổng Chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Hàn Quốc học cho các giảng viên chuyên ngành Hàn Quốc học hiện đang giảng dạy tại các trường đại học khu vực Đông Nam Á hoặc các sinh viên ưu tú là đối tượng sẽ được tuyển chọn làm giảng viên sau này.

◦ Tài trợ học bổng Chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc

◦ Tài trợ mỗi trường đại học 01 người/năm

■ Kết quả dự án giai đoạn 2009-2013

 • 1. Củng cố nền tảng Hàn Quốc học
  • □ Trường đại học và cơ quan được tài trợ
   Trường đại học và cơ quan được hỗ trợ
   Cơ sở được tài trợ Năm Hạng mục tài trợ
   Đại học Đà Lạt 2009 Phái cử giảng viên thỉnh giảng tiếng Hàn Quốc
   2010~2011
   2012~2013
   Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
   - Đại học Quốc gia Hà Nội
   2013 Chuỗi bài giảng KF Asean 2013
   Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2009~2010 Phái cử giảng viên thỉnh giảng ngành Hàn Quốc học
   2011 Cung cấp bài giảng KF Global E-School
   2012 Hỗ trợ lễ kỷ niệm thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
   Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2011 Cung cấp bài giảng KF Global E-School
   Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn -ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 2009 Hội thảo Hàn Quốc học dành cho nhà lãnh đạo chính quyền địa phương lần thứ 3
   2013 Chuỗi bài giảng KF Asean 2-13
   Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 2010 Đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và xi-nê-ma
   Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 2009 Lập website Hàn Quốc học Việt Nam (3/3)
   Hội thảo Hàn Quốc học dành cho giảng viên ngành xã hội học lần thứ 7
   Hội Giáo dục tiếng Hàn quốc tế 2010 Hội thảo dành cho những người giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam
   Hội Giáo dục và Nghiên cứu tiếng Hàn 2009 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Hội Ngôn ngữ  học Việt Nam số 3,4,5
   2010 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Hội Ngôn ngữ  học Việt Nam số 6,7
   Đại học Thái Nguyên (TUEBA) 2009 Hội thảo ‘Hợp tác văn hóa, giáo dục, kinh tế Việt-Hàn’
   Hội Hàn Quốc học Đông Nam Á (KOSASA) 2012 Hội thảo học thuật quốc tế hàng năm - lần thứ 5
  • □ Dự án hợp tác với Samsung về phát triển học thuật Việt Nam - Samsung
   • O Cấp học bổng Samsung (1997~hiện tại)
    • - Tóm tắt : Cấp học bổng cho sinh viên đại học và học viên cao học chuyên ngành Hàn Quốc học và Khoa học kỹ thuật (điện, điện tử, khoa học, kỹ thuật) tại Việt Nam.
    • - Đối tượng : 112 người thuộc 15 trường đại học ở Việt Nam.
   • O Tài trợ trang thiết bị của Công ty điện tử Samsung (2008~hiện tại)
    • - Đối tượng: Trường THCS, THPT và một trường đại học ở Việt Nam.
   • O Chương trình Rung chuông vàng ngành Hàn Quốc học ở Việt Nam
    • - Tóm tắt: Bồi dưỡng tri thức cơ bản về Hàn Quốc cho sinh viên chuyên ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam và đẩy mạnh việc giáo dục Hàn Quốc học trong các trường đại học Việt Nam.
    • - Đối tượng: 100 sinh viên đang học chuyên ngành về Hàn Quốc học tại Việt Nam.
   • O Cấp học bổng cho học sinh THCS, THPT và sinh viên đại học ở Việt Nam (2011)
    • - Tóm tắt: Cấp học bổng cho học sinh THCS, THPT và sinh viên đại học chuyên ngành Hàn Quốc và kĩ thuật/công nghệ tại Việt Nam.
    • - Đối tượng: 310 sinh viên đại học, 353 học sinh phổ thông.
 • 2. Đào tạo chuyên gia về Hàn Quốc
  • □ Học bổng tiếng Hàn Quốc
   □ Học bổng tiếng Hàn Quốc
   Năm 09 10 11 12 13
   Số người 2 2 1 - 3
  • □ Học bổng học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc
   □ Học bổng học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc
   Năm 09 10 11-12 13
   Số người - 1 - 1
  • □ Học bổng dành cho học viên Sau Đại học chuyên ngành Hàn Quốc
   □ Học bổng dành cho học viên Sau Đại học chuyên ngành Hàn Quốc
   Năm 2009 2010 2011 2012
   Số người 6 7 7 8
  • □ Học bổng Chương trình Sau tiến sĩ (Tổng số: 01 người)
   □ Học bổng Chương trình Sau tiến sĩ (Tổng số: 01 người)
   2011 Chang, Yoonhee
   - Cơ quan công tác: Khoa Hàn Quốc học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam National University, Ho Chi Minh, Department of Korean Studies)

   - Chủ đề nghiên cứu: Thế giới hóa của Quốc nhạc: Âm nhạc “truyền thống” đương đại ở Hàn Quốc và công cuộc thế giới hóa - Trọng tâm là bản sắc Hàn Quốc, nhạc dân tộc (Gukak), làn sóng Hàn Quốc, chủ nghĩa dân tộc, toàn cầu hóa, châu Á hóa.

   Kugagui Segyehwa: Contemporary "Traditional" Music and Globalization in South Korea Subject in Korean identity, Music (gugak), Hallyu, Nationalism, Globalization, Asianization
  • □ Hội thảo Hàn Quốc học cho giảng viên ở khu vực Đông Nam Á (từ năm 2006 ~ đến năm 2009)
   □ Hội thảo Hàn Quốc học cho giảng viên ở khu vực Đông Nam Á (từ năm 2006 ~ đến năm 2009)
   Thời kỳ Số người tham gia Cơ quan hợp tác
   2009. 8. 01 trong tổng số 15 người của 8 quốc gia (Nước ngoài) Cơ quan nhà nước tại hải ngoại
   (Trong nước) Khoa sau đại học Quốc tế trường Đại học E-hwa
  • □ Hội thảo Hàn Quốc học dành cho giảng viên Việt Nam (từ 2011 đến 2013)
   • ㅇCơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
   ㅇCơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
   Năm 2011 2012 2013 Tổng số
   Số người 52 30 80 162người