ION" />
HOME
- Thành phần tham gia : đang trong kế hoạch
  • 3. Giao lưu thanh niên Việt – H& học thuật

    Tạo ra diễn đàn nơi giới học thuật hai nước thuộc mọi lĩnh vực có thể chia sẻ vm 2017

  • 3. Haacute;c : UBND Quận Hoàn Kiếm, UN-Habitat Việt Nam
  • 2. Hỗ trợ điều hành dàn hợp xướng Bạn b& phát triển mạnh mẽ nhất khu vực Đông Nam Á của giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam: Bài giảng online ĐH Seoul (Lịch sử Hàn Quốc)
  • - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội : Bàte;o viên trung học thuộc Ban Xã hội trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khu vực lân cận
  • - Thn gian vv
  • 5. ốc Học
  • 3) Hỗ trợ ph&a