컨텐츠 바로기기

Hàn Quốc Học

Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc quảng bá rộng rãi hình ảnh của đất nước Đại Hàn Dân Quốc đến cộng đồng quốc tế thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục Hàn Quốc học ở các trường đại học trên thế giới nhằm đào tạo các chuyên gia thế hệ mới về Hàn Quốc.

Tổ chức các khóa học

Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tài trợ tổ chức các khóa học về Hàn Quốc cho các trường đại học ưu tú của nước ngoài nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên, qua đó, nâng cao sự hiểu biết về Hàn Quốc trong cộng đồng quốc tế; đồng thời cung cấp các bài giảng về Hàn Quốc học ở các khu vực thông qua hình thức bài giảng trực tuyến trên hệ thống KF Global E-School.

Điều Hành Các Khóa Hàn Quốc Học

Học bổng

Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tài trợ nhiều chương trình học bổng theo các giai đoạn học tập nhằm bồi dưỡng các chuyên gia về Hàn Quốc ở nước ngoài như học bổng học tiếng Hàn, học bổng dành cho học viên cao học chuyên ngành Hàn Quốc, học bổng sau tiến sĩ, học bổng nghiên cứu tại Hàn Quốc.

Học bổng

Các hội thảo và hoạt động học thuật

Để xây dựng mạng lưới Hàn Quốc học trên toàn thế giới, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc còn tài trợ các hội thảo khoa học, workshop, xê-mi-na v.v… Ngoài ra, Quỹ còn tổ chức các buổi workshop về chủ đề Hàn Quốc học dành cho các giáo viên dạy môn xã hội của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ở nước ngoài.Hàn Quốc Học