컨텐츠 바로기기

Xúc tiến ngành Hàn Quốc học trên toàn cầu

Chúng tôi đảm nhận vai trò hỗ trợ để công cuộc nghiên cứu và đào tạo về Hàn Quốc được diễn ra liên tục thông qua việc xây dựng chức danh giáo sư ngành Hàn Quốc học ở các trường đại học lớn trên thế giới, phái cử các giáo sư khách mời, đồng thời hỗ trợ các tài liệu nghiên cứu của Hàn Quốc, v.v.

Hỗ trợ tổ chức chương trình giảng dạy Hàn Quốc học (Tiếng Hàn)

Chúng tôi bố trí chức danh giáo sư ngành Hàn Quốc học ở các trường đại học lớn trên thế giới hoặc hỗ trợ để các trường đại học đó có thể tổ chức các chương trình giảng dạy, chương trình học thuật liên quan đến Hàn Quốc tại quốc gia bản địa. Nếu thiếu chuyên gia Hàn Quốc học bản địa, chúng tôi sẽ tìm các chuyên gia tại Hàn Quốc rồi cử sang theo diện giáo sư khách mời. Ngoài ra, chúng tôi cũng vừa truyền đạt một cách hiệu quả những bài giảng đa dạng về Hàn Quốc học ra toàn thế giới vừa mở rộng cơ sở hạ tầng để phát triển ngành Hàn Quốc học thông qua chương trình e-School toàn cầu của KF – là chương trình bao gồm những bài giảng trực tuyến và bài thuyết giảng đặc biệt tại bản địa.

Hoạt động khuyến học

Chúng tôi không ngừng thúc đẩy hoạt động của các chuyên gia Hàn Quốc và điều hành chương trình khuyến học một cách có hệ thống nhằm nuôi dưỡng các học giả đa thế hệ trong ngành Hàn Quốc học. Chúng tôi hỗ trợ học bổng để các học viên chương trình thạc sĩ, tiến sĩ người nước ngoài tham gia chuyên ngành Hàn Quốc học tại nước ngoài có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu, đồng thời chúng tôi cũng hỗ trợ học bổng sau tiến sĩ để các học viên có thể toàn tâm toàn ý trong công tác nghiên cứu Hàn Quốc kể cả sau khi nhận bằng tiến sĩ.

Học bổng

Học bổng tiếng Hàn nhằm tạo cơ hội học tập tiếng Hàn một cách có hệ thống tại Hàn Quốc cho các học giả nghiên cứu Hàn Quốc tại nước ngoài có nhu cầu về năng lực tiếng Hàn chuyên nghiệp, sinh viên muốn học đại học chuyên ngành Hàn Quốc học, những người hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến Hàn Quốc. Học bổng nghiên cứu tại Hàn Quốc là học bổng hỗ trợ để các nhà nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu liên quan đến Hàn Quốc tại nước ngoài có thể trực tiếp nghiên cứu tại nước bản địa Hàn Quốc và khảo sát tài liệu liên quan, nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu về Hàn Quốc của các học giả nước ngoài.

Đào tạo văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc cho các nhà ngoại giao

Chúng tôi đang thực hiện chương trình đào tạo văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc với khóa học 3 tháng dành cho các nhà ngoại giao tại nước ngoài với mục tiêu đào tạo các nhà ngoại giao liên quan đến Hàn Quốc tại nước ngoài trong thời gian tới bằng cách nâng cao sự hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc, nuôi dưỡng năng lực tiếng Hàn cần thiết để hoàn thành các nghiệp vụ liên quan đến Hàn Quốc thông qua chương trình đào tạo tập trung trong thời gian ngắn.

Hội thảo các nhà giáo dục nước ngoài

Chúng tôi hỗ trợ các hội thảo về Hàn Quốc học tại nước ngoài dành cho các chuyên gia giáo dục như giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông và các nhà biên tập sách giáo khoa. Thông qua các bài giảng chuyên ngành liên quan đến lịch sử, xã hội Hàn Quốc và hoạt động trải nghiệm văn hóa, các học viên sẽ được tìm hiểu một cách có hệ thống về Hàn Quốc, từ đó có thể hỗ trợ các em học sinh trung học cơ sở nhanh chóng biết đến Hàn Quốc tại hiện trường giáo dục của nước bản địa.

Bài giảng đặc biệt về Hàn Quốc của KF

Chúng tôi phái cử các chuyên gia trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội Hàn Quốc để tổ chức các buổi thuyết giảng đặc biệt về Hàn Quốc của KF tại những khu vực còn hạn chế về giao lưu học thuật nhằm thu hút sự quan tâm của người dân trên toàn thế giới về Hàn Quốc và thúc đẩy phát triển ngành Hàn Quốc học ở nước ngoài. Các bài giảng có chiều sâu của các chuyên gia sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu đúng đắn về Hàn Quốc và tạo ra một cái nhìn mới, góp phần phát triển ngành Hàn Quốc học ở các nước bản địa.