컨텐츠 바로기기

Thông Điệp của Chủ Tịch

Thư chào mừng của Chủ tịch Quỹ

Xin chào quí vị!
Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc là một tổ chức đi đầu trong việc đồng hành với người dân Hàn Quốc kết giao với thế giới nhằm quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc luôn nỗ lực để tất cả người dân trên toàn thế giới có cái nhìn đúng đắn và trở thành bạn của đất nước Hàn Quốc. Trong tương lai, Quỹ vẫn tiếp tục quảng bá nền văn hóa năng động và đầy quyến rũ của Hàn Quốc với thế giới; thúc đẩy sự phát triển của ngành Hàn Quốc học, được coi là tấm gương phản ánh lịch sử, ngôn ngữ, sự phát triển và thành tựu của xã hội Hàn Quốc hiện đại; đồng thời đẩy mạnh các dự án ngoại giao công chúng theo mô hình thế kỉ 21, phù hợp với vị thế mới của Hàn Quốc trên trường quốc tế. Để thực hiện được điều này, Quỹ sẽ mở rộng các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm phát triển và dân chủ hóa đã được thực hiện thành công của đất nước Hàn Quốc, góp phần tạo nên một Hàn Quốc luôn đi đầu trong các nỗ lực vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Một tổ chức không có lí do để tồn tại khi không khiến người dân cảm thấy cần thiết và không nhận được sự quan tâm và yêu mến của người dân. Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc cần gần gũi hơn nữa với người dân và phải góp phần cho hạnh phúc của họ. Trong quá trình hoạt động của mình, Quỹ sẽ tiếp tục triển khai các dự án ngoại giao công chúng với sự tham gia trực tiếp của người dân để tăng cường hơn nữa năng lực giao lưu quốc tế của người dân. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và tham gia nhiều hơn nữa của toàn thể quí vị.

Chủ Tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Yu Hyunseok
Chủ Tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Yu Hyunseok